Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet er Danmarks førende herregårdsmuseum. Museet er et statsanerkendt specialmuseum og arbejder både med bevaring og udvikling af herregården Gammel Estrup og med forskning i og formidling af de danske herregårdes historie generelt. Museet beskæftiger sig med alle aspekter af herregårdsområdet herunder arkitektur, landskab, kultur, historie, landbrug og økonomi i både nationalt og internationalt perspektiv. Det er et levende museum med aktiviteter og arrangementer. Museet henvender sig til alle interesserede, og sætter en ære i at møde publikum med passion, dialog og nærvær.

 

Stor indflydelse på Danmarks historie

Gammel Estrup har i 600 år været ejet af den samme familie, og de ældste dele af de nuværende bygninger stammer fra ca. 1490. Familien har haft stor indflydelse i Danmark, hvor de blandt andet har optrådt som rigsmarsk (krigsminister), været medlemmer af regeringen og har været blandt de rigeste i Danmark. Herregårdens rolle som centrum i et af Danmarks største godskomplekser blev afsluttet af Jørgen greve Scheel (1768-1825). Han levede det søde liv i Danmark og på rejser i Europa i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Han satte hele Scheel’ernes enorme formue over styr, og en af danmarkshistoriens mest bemærkelsesværdige finansskandaler fulgte. I 1815 gik Jørgen greve Scheel fallit og det eneste, der blev reddet for familien var Gammel Estrup.

 

Tiden efter fallitten

Familien Scheel levede efter fallitten en stille tilværelse på Gammel Estrup, men da greven døde i 1926, var der 11 arvinger og ingen af dem havde mulighed for at overtage stedet alene, så familien solgte godset. En svigersøn til greven købte hovedbygningen, og i samarbejde med offentlige og private interessenter blev den selvejende institution Gammel Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum oprettet i 1930. Avlsbygningerne og jorden blev drevet som landbrug frem til 1969. Da købte staten avlsbygningerne, og det statslige Dansk Landbrugsmuseum flyttede ind.

 

Forskelligartet udstillinger

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet har året rundt en række skiftende særudstillinger. Museets permanente udstilling i herregårdens hovedbygning er en interiørudstilling, hvor man kan se eksempler på herregårdsliv gennem tiderne. Udstillingen omfatter porcelæn, gobeliner, malerier, møbler og mange andre genstande. De adelige portrætter illustrerer dansk kunsthistorie med europæiske referencer, i en kronologisk tidslinje, der dækker de kunsthistoriske stilperioder: renæssance, barok, rokoko og romantikken. De historiske portrætter opleves i en autentisk ophængning på museet. I udstillingen er tekstmateriale, der beskriver den personlige historie, portrætterne og deres relation til kunsthistorien.    

  

Uden tjenestefolk gik den ikke

I museets køkken og tyendeafdeling vises herregårdslivet for tjenestefolk. Herregårdskøkken, fadebur, folkestue og tyendekammer, anrettergang, linnedrum og kammerpigens værelse illustrerer sammen med tekst og billeder livet som tjenestefolk på en af Danmarks største herregårde omkring 1918. Herregårdsmuseet er et levende museum og er året igennem ramme om og vært for en lang række forskellige aktiviteter og arrangementer.

 

Herregårdsmarkedet

Blandt de store årlige tilbagevendende publikumsarrangementer er Herregårdsmarkedet, hvor 1700-tallet vækkes til live en weekend i juni, med bønder der falbyder deres varer i borggården, og adelsfolk iført store kjoler og pudderparykker, der befolker herregårdens sale og stuer. En anden af museets store årlige publikumssuccesser er Jul for herskab og tjenestefolk 1918, hvor både upstairs og downstairs på herregården er pyntet op til jul anno 1918, og hvor der i alle adventsweekender er aktiviteter for hele familien.

 

Egen restaurant

Museets højsæson er sommermånederne og julemånederne. I disse perioder, samt i skoleferierne suppleres museets udstillinger med forskellige aktiviteter for både børn og voksne, for eksempel i Herregårdskøkkenet eller Orangerierne i parken for museets besøgende. Ved siden af museet  i nogle af herregårdens gamle avlsbygninger, ligger den selvstændige café Den Gamle Stald som deles med besøgende hos Gl. Estrup Landbrugsmuseum. Museet er tilgængeligt med offentlige transportmidler (bus) og har også masser af gratis parkeringsmuligheder.

 

Et unikt kig ind i én slægt igennem 600 år

Gammel Estrups hovedbygning er med sine 600 års historie et enestående hus og hovedbygningen med voldsted er fredet. Generelt giver herregårdsanlægget og samlingerne, der hovedsageligt består af det oprindelige inventar fra beboet tid, et indblik i livet hos den samme slægt . I herregårdsanlægget indgår også haven med orangeribygninger, karpedamme, marker og enge, og disse elementer er – ud over at være kulturhistoriske levn fra en tid, hvor godset fungerede som bolig for en adelsslægt og dens ansatte – med til at danne en enestående, landskabelig helhed.

 

Taler til publikums fantasi og indlevelsesevne

Et besøg på Herregårdsmuseet kan give den besøgende en stemningsfuld tidsrejse gennem mange århundreders historie. Den permanente udstilling er opbygget sådan, at man fra udgangspunktet i stueplan bevæger sig fra 15/1600-tallet, til 1700-tallet på første sal og endeligt til 1800-tallet på husets anden sal. Sale og gemakker er restaurerede og de formidler både slægten Scheel og tidens historie. De sammenhængende interiører fra bestemte tidsaldre taler til publikums fantasi og indlevelsesevne. På udvalgte dage er herregården befolket med museets levende formidlere, der bærer historiske dragter og fortæller om stedets historie. 

 

Både lokalt og internationalt

Folkene bag herregårdsmuseet vil udbrede den faglige og personlige begejstring for herregårdenes fortid og nutid og tilstræber en kreativ og visionær tilgang og mod til at tænke nyt indenfor herregårdsområdet. Gl. Estrup skal fungere som socialt og kulturelt omdrejningspunkt i lokalsamfundet, som nationalt museum for herregårdshistorie og som international samarbejdspartner på herregårdsområdet.

Skrevet af Gry Scavenius Bertelsen, gsb@aarhusupdate.dk

Tilmeld nyhedsbrev