Jysk Brandmuseum

 

En hyldest til brandvæsnet. Jysk Brandmuseum blev etableret i 2009 som en hyldest til brandvæsnet og deres indsats. Brandvæsnet over hele landet har op gennem tiderne været en afgørende nødvendighed til nedkæmpelse af brande i byer og på landet, skibe, havneområder og fabrikker til gavn for det danske samfund.

 

Brandvæsnet og de brandfolk der satte deres liv og helbred på spil i samfundets tjeneste for at redde andres liv og samfundets værdier. På Jysk Brandmuseum kan kan man se brandfolkenes historie og se de forskellige hjælpemidler, brandfolkene har haft til rådighed. Greveparret Ingolf af Rosenborg har også set, at dansk brandvæsen er en vigtig historie at fortælle og har derfor skænket museet et hestetrukket brandkøretøj. Museets samling strækker sig fra hestetrukne brandkøretøjer og brandmateriel fra 1864 til motoriserede brandkøretøjer og brandmateriel efter 1980.

 

Den farlig ild

Jysk Brandmuseums formål er at formidle om historisk brandmateriel, men også at restaurere brandkøretøjer til bevaring og udstilling. Gennem udstillinger, iscenesættelse og undervisningsaktiviteter kan publikum få kendskab til dansk brandvæsens historie. Desuden oplyser museet om faren ved brug af ild.

 

En oplevelse for alle

Jysk Brandmuseum har derfor ikke nogen specifik målgruppe, museet er for alle. Hvert år laves der om, brandbiler og andre store ting bliver omrokeret og der hentes nye effekter på lageret. Jysk Brandmuseum har åbent fra april til oktober, men højsæsonen er særligt i børnenes skoleferie, hvor fascinerede børn og voksne besøger museet.

 

Betydningsfuld historie

Brandvæsnet og de brandfolk, der satte deres liv og helbred på spil i samfundets tjeneste for at redde andres liv og samfundets værdier fortjener en plads blandt vore fortidsminder. Brandvæsner over hele landet har op gennem tiderne været en afgørende nødvendighed ved nedkæmpelse af ild, der var løs i byer og på landet, skibe, havneområder og fabrikker til gavn for alle borgere høj som lav. Ild har til alle tider været en betydelig trussel i samfundet.

 

Den gamle togremise midt i naturen

Den gamle togremise var, hvad Silkeborg kommune kunne tilbyde museet og det fungerer rigtig fint med den unikke samling af brandmateriel. Brandmuseet ligger ved Krabbehøj ”Krabbes Grønne Ring”. Ringen er et smalt skovbælt af eg og bøg. Kigger man mod nord fra Krabbehøj ser man Tange Ådal. Vandløbet har på sin vej givet vandkraft til Kjær Mølle, Hummel Mølle og Hørup mølle.

Skråningen mod Tange Å er i dag nænsomt afgræsset af heste. Dalbunden er særdeles fugtig og sumpet, og dækket af pilekrat og i sommermånederne kan man høre nattergale. Skovringen blev plantet gennem byens nordlig udkant, her lå brandstationen, jernbanen og remisen, nu Jysk Brandmuseum. Krabbes grønne ring er i dag en stiforbindelse på 14 km rundt om Kjellerup by og en oplagt vandretur, enten i sin fulde udstrækning eller i mindre bidder i forbindelse med et besøg på Jysk Brandmuseum.

 

Oplev Kjellerups restaurationer

Medbragt mad & drikke kan nydes i kantinen , eller på udendørs borde og bænke. Der er også mulighed for at købe kaffe og kildevand, men der er ikke mulighed for at købe mad på museet. Kjellerups hyggelige torv byder dog på flere muligheder.  

Jysk Brandmuseum har en butik, hvor der er mulighed for at købe modelbrandbiler og legetøj til børn. Man kan komme til Jysk Brandmuseum med offentlig transport. Kommer man i bil er der parkering ved museet.

 

Skrevet af Gry Scavenius Bertelsen, gsb@aarhusupdate.dk

Tilmeld nyhedsbrev