Museum Ovartaci

Museum Ovartaci ligger på Århus Universitetshospital, Risskov. Det er en kombination af et psykiatrisk historisk museum og et kunstmuseum med en stor samling og udstillinger af betydningsfulde værker. Genren er Art Brut, som betyder ”outsider kunst” og er en ofte overset gren af kunsten. Museet er et af de væsentligste museer i Europa inden for sit område.

 

Den psykiatrihistoriske udstilling bidrager til afmystificering af psykisk sygdom gennem et tankevækkende indblik i menneskeskæbner i en ellers lukket verden. Den fortæller et kapitel af Danmarkshistorien set gennem psykiatriens optik og perspektiverer forholdene for psykiatriske patienter.

Museum Ovartaci vil nå ud til flest mulige mennesker med formidling og tilbud for at modvirke stigmatisering. For at opnå det informere museet om psykiatriens og hospitalets historie op til i dag og delagtiggøre omverdenen i kunstsamlingens kvalitet på mange niveauer.

 

Patienten Ovartaci

Centralt i udstillingen møder vi Ovartaci, som var patient på Hospitalet fra 1929 til sin død i 1985. Her levede og arbejdede han med sin kunst i 56 år. På denne måde er Ovartaci selve kernen af den psykiatriske institution. Hans kunst har en sjælden spændvidde og Ovartaci er derfor et ikon for den marginaliseredes ret til at bidrage til verden på egne præmisser.

 

Kunstnere med psykiske lidelser

Museet driver en række aktiviteter rettet mod psykiatribrugere, blandt andet et åbent atelier og en række kreative værksteder. Børn & Unge Atelier og en Museumscafe er også aktiviteter i museumsregi.

 

Museet udspringer direkte af hospitalet i Risskov. Samlingerne af patientarbejder, kunst og psykiatrihistoriske genstande er opbygget her og beretter hospitalets, patienternes og personalets historie. Museum Ovartaci har til huse i en af det psykiatriske hospitals smukke, gamle bygninger, tegnet af Michael Gottlieb Bindesbøll, som er en af Danmarks væsentligste arkitekter. Det giver publikum en høj autenticitet i både historien og arkitekturen. Hospitalet åbnede i 1852 og kaldtes også “Jydske Asyl”. Det var et udtryk for tidens tanker om en human sindssygebehandling. Alle værker i kunstmuseet er skabt af kunstnere med psykiske lidelser. Langt de fleste har været indlagt på hospitalet. Samlingen indeholder omkring 12.000 værker, hvoraf 850 kan ses i udstillingen.

 

Museets historie

Museet startede som et pulterkammeragtigt, bortgemt museum, først i et kælderrum og senere i et loftsrum i Hospitalets gamle hovedbygning. Den tidligere forvalter for hospitalet Albert Lund samlede genstande, som patienterne havde givet ham som tak for hans interesse for dem. I 1975 flyttede Museet til nye lokaler i den gamle hovedbygning, hvor en del af Kunstmuseet blev indrettet. Siden er såvel kunstsamlingen som den psykiatrihistoriske samling udvidet betragteligt og vokser stadig.

 

Museets rammer blev gradvist udvidet fra museum, der var lukket for offentligheden, til et åbent museum med en række aktiviteter, herunder en række åbne værksteder og atelierer for patienter på hospitalet og psykiatribrugere i det hele taget. I stueetagen ligger kunstmuseet.  Hvert år vises 3-4 særudstillinger udover den permanente udstilling. På 1. sal findes den psykiatrihistoriske udstilling. Udstillingen er permanent, men under stadig forandring/fornyelse.

 

Råt og vildt på den gode måde

Museet henvender sig til alle med interesse for psykiatri, psykiatriens historie og den kunst, som præsenteres: Rå og vild kunst med et overvejende ikke-akademisk og uskolet udtryk. En kunst, der trækker direkte på sindets dybder og ressourcer. Der åbent alle ugens dage og holder kun ferielukket i nogle få dage om året i forbindelse med højtider.

 

Museumscafeen er beliggende i den lave hospitalslænge over for Museum Ovartaci og betjener patienter, pårørende, hospitalspersonale, private i nærområdet og museets gæster. Cafeen er velbesøgt og det anbefales grupper at reservere plads. Den fungerer også som galleri med en ny kunstudstilling hver 3. måned.  Her er en god og hyggelig atmosfære. Spisende gæster tilbydes dagens ret samt et stort a la carte-udvalg af lune retter, frokostretter, salater, sandwiches, drikkevarer, kager og sødt til meget rimelige priser. Åbningstiderne er mandag til torsdag kl. 10.00 – 15.00 og fredag fra 10.00 – 13.00.

 

Mystik og tabu

Museum Ovartaci formidler loyalt og ansvarligt om psykiatri, men med en personlig stemme, hvor patienter og personale gennem hospitalets mangeårige historie kommer til orde. Formidlingen har til hensigt at give en langtidsvirkende effekt på den enkelte gæsts opfattelse af den psykiatriske institution og behandling gennem tiderne. Psykiatrien er fortsat omgærdet af en blanding af skismaer og fascination, men også af forudfattede meninger. Museets ærinde er afmystificering og nedbrydning af tabuer. Det giver psykiatrien et nuanceret ansigt og formidler viden om psykisk sygdom.

 

Mennesket Ovartaci – 56 år som kunstner og psykiatrisk patient

Louis Marcussen, senere kendt som Ovartaci, fødes i Ebeltoft d. 26.9. 1894. Hjemmet er velhavende, og Louis vokser op i en stor søskendeflok i en af Ebeltofts smukkeste ejendomme. I sin ungdom er Louis optaget af yoga, buddhisme og litteratur. Han søger efter kontrol over krop og sind. I 1929 indlægges han på anstalten i Risskov og får diagnosen skizofren. Louis er psykiatrisk patient i de følgende 56 år. Louis tildeler sig selv navnet Ovartaci. Han ser sig selv som den ledende patient, eller “Overtosse” – på jysk udtalt: “Overtossi”.

 

I 1956 indledte Ovartaci en langvarige kamp for at blive kvinde. Efter at have forsøgt at udføre en kønsskifteoperation på sig selv, bliver et kirurgisk ingreb bevilget og som 63-årig er Ovartaci nu en kvinde.Ovartaci får en officiel blåstempling som kunstner, da han i 1979 inviteres til at bidrage til udstillingen “Outsider” på Louisiana i Humlebæk. Her får han stor ros, specielt for sine skulpturer. I 1985 dør Ovartaci, 91 år gammel.

Skrevet af Gry Scavenius Bertelsen, gsb@aarhusupdate.dk

 

Tilmeld nyhedsbrev